Vibrasjoner

Makita arbeider kontinuerlig med å tilby løsninger for å minimere vibrasjoner gjennom utvikling av antivibrasjonssystemer. Vibrasjoner på arbeidsplassen reguleres av EUs direktiv (2002/44/ EC). Arbeidsgiver skal sørge for at en arbeidstakers eksponering for vibrasjoner ikke går utover regelverket. Mye og langvarig eksponering av vibrasjoner kan gi skader.

 

AVT – en pionèr innen å minimere vibrasjoner


Makitas antivibrasjons teknologi (AVT) i produkter utvikles sammen med brukere rundt om i hele verden. Man jobber for å minimere vibrasjonsproblemet så mye som mulig. Makitas elektriske verktøy skal ikke bare være mest mulig effektiv og ha den beste ytelsen. Kvalitet og ytelse skal også kombineres det Makita tilbyr av avansert teknologi når det kommer til AVT.

Velg riktig verktøy

Ved valg av verktøy er det spesielt viktig å velge riktig verktøy til riktig type jobb. For eksempel at man ikke velger en maskin med for liten effekt til tunge jobber. Da bruker man lengre tid og eksponeringen av vibrasjoner øker i takt med tiden. Med en kraftigere maskin går arbeidet raskere, og man er ferdig med eksponeringen av vibrasjoner etter kortere tid. En annen faktor som spiller inn på vibrasjoner er valg av tilbehør. Makitas sortiment tilbyr maskiner og tilbehør for enhvert type jobb.

Vibrasjoner er noe som overses av noen arbeidsgivere og arbeidstakere. Både tilbydere av verktøy og arbeidsgivere er pliktige til å oppfylle regelverket og ta disse utfordringene på alvor. Effekten og bivirkningene av vibrasjoner er for alvorlige til at dette ikke skal tas seriøst.

Risiko med vibrasjoner?


Vibrasjoner fra elektrisk verktøy overføres direkte til brukerens hender og armer. Dette er ikke bare ubehagelig, men kan forårsake alvorlige skader.

Vibrasjonsrelaterte skader som kan oppstå i hender og fingre, er nummenhet, tap av klemkraft og hvite fingre (Raynauds syndrom). Andre vanlige skader kan være skjelett- og nerveskader, samt karpal tunnelsyndrom.

 

Måling av vibrasjoner


Direktiv 2002/44/EC kalles vanligvis “Vibrations direktivet”

Direktiv 2002/44/EC beskriver at målingen skal skje tri-aksialt, dvs. at man måler vibrasjoner i tre ulike retninger og i m/s²

 
Grenser for vibrasjonsverdi
  • Vibrasjonsverdi for bruk (EAV)< 2.5 m/s² daglig eksponering - SIKKER BRUK

  • Vibrasjonsverdi (ELV)=< 5 m/s² daglig eksponering- VURDERING KREVES

  • Vibrasjonsverdi (ELV)=> 5 m/s² daglig eksponering(ELV) - Brukstid begrenses med bakgrunn i vibrasjonsnivå

 

Vibrasjonskalkulator


Makita er svært klart over risiko som finnes med vibrasjoner og tilbyr derofr at man skal kunne holde rede på eksponering av vibrasjoner på daglig basis med "Makitas vibrasjonskalkulator". Ved hjelp av denne kalkulatoren kan man se hvor lenge man kan arbeide med hver enkelt maskin.

Makita Online