Støv

Byggeplasser støver – mye. Støv er en risikofaktor i byggebransjen og andre arbeidsmiljøer hvor det dannes støv i luften. Støv i luften må tas på alvor.

Ikke ignorèr støv, men vær oppmerksom på effekten


Støv er ikke noe som kan feies under teppet. Det er alltid en risiko innenfor byggenæringen og andre arbeidsmiljøer der svevestøv oppstår. Støv genereres av mange prosesser rundt byggeplasser og verksteder. Disse om­fatter boring, skjæring, sliping, kapping etc. Mange kjenner igjen problemene med støv, og det har alltid vært en utfordring å minimere.

Makita jobber for å redusere støv


Makita har som høy prioritet å levere effektive løsninger og tjenester som oppfyller nye krav og forbedrer bruk­erens arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til oss selv, og søker hele tiden etter nye og bedre løsninger, for å oppfylle de høye forventningene våre kunder har til oss, og for å forebygge skader.

Når støvet fjernes umiddelbart ved kilden, hjelper det betraktelig. Makita har blant annet produkter hvor man integrerer støvavsug på selve maskinen. Makitas borhammere DHR242 og DHR243 er et eksempel på dette hvor man kobler på støvavsug med Hepafilter. Da kan man arbeide fritt uten støvsuger med tilhørende slanger.

Støvklassifikasjoner (ihht. internasjonal standard IEC 60335-2-69)


Universalstøvsugere er delt inn i tre ulike grupper ut i fra formålet. Støvklasse bestemmer hvilke stoffer den akutelle støvsuger tar opp:

L – klasse: filter effektivitet på 99 til 99,9 prosent av støv. L-klasse støvsugere er ment for ufarlig støv. Tilsvarer omtrent HEPA klasse 10 til 11.

M – klasse: filter effektivitet på 99,9 til 99,995 prosent av støv. M-klasse støvsugere er utformet for alle typer støv fra betong, gips, sement og sand. Tilsvarer omtrent HEPA filtrering klasse 12 til 13.

H – klasse:  filter effektivitet på 99,995 til 99,999 prosent av støv. H-klasse støvsugere er utformet for støv fra isolasjon (glassull), bakterier, kreftfremkallende stoffer, muggsopp etc. . Tilsvarer omtrent HEPA filtrering klassifisering 14.

M og H -klasse støvsugere er spesifisert med følgende:
- Et klart lydsignal hvis luftstrømmen er redusert til mindre enn 20 m/s. Hensikten med dette er å informere om nedsatt sugeevne.
- Støvpose må være stengt av for å sikre at den som tømmer støvsugeren ikke eksponeres for støv. 
- Fraluften er høyst 1m/s og minst 50mm over gulvet.  Dette er for å hindre spredning av støv på gulvet.

Fakta


Støvkornform og diameter er en avgjørende innflytelse på hvordan partikkelen trenger gjennom og fester seg til den menneskelige luftveiene. Støvets mulige helseeffekter er et resultat av dette.

Innhalert støv: Dette er luftbårne partikler som er pustet inn i luftveiene og blir deponert i luftveiene. Disse partiklene forsvinner vanligvis med slim.

Respirabelt støv: Dette refererer til de finere partiklene som trenger dypt inn og ned i lungene. Respirabelt Krystalinsk Sylica (RCS) kan føre til arrvev i lungene og føre til alvorlig sykdom.

Støvtyper, helse og beskyttelse


Betongstøv: Det meste av støvet man har i byggebransjen er betongstøv, som inneholder mesteparten av kvarts eller silisiumdioksyd. Betongens støvdannelse, for eksempel ved sliping, boring, meisling, vinkelsliping og rengjøring.
Betongstøvets uønskede helseeffekter er forbundet med en nøkkel i kvartsstøv. Partiklene er i stand til å trenge inn i alveolene i lungene. I verste fall kan føre til at kvartssteinstøv lungesykdom og til og med lungekreft.


Murstein- og mørtelstøv: Utsatt ved tilsetning av mur rivningsarbeidet skal utføres saging, hugging og meisling. Også, murstein og stein kuttet opp ved maskinering medfører støv.

Stein, murstein og mørtel støv kan føre til irritasjon i huden, luftveier og øyne. Disse typer støv omfatter kvarts, som er den verste fall kan føre til silikose og kreftrisiko.

Mur og riving bør bruke hansker og masker.


Slipestøv:  Sliping og pussing er en av de verste årsakene til støv på byggeplassen. Slipestøv består av ekstremt små partikler, slik at bivirkningene oftest blir større. Derfor er det viktig å legge vekt på støvavsug og personlig beskyttelse når man utfører slike arbeider.

Trestøv: I tillegg til støv fra betong er støv fra treverk noe av det som forekommer mest. Trestøv oppstår i flere faser av et byggeprosjekt, for eksempel når du skjærer materialer til reisverk, legger parket og ikke minst i slipearbeid .

Typiske helseproblemer med treståv er hoste, øyeirritasjon, utslett , ulike hudsyktommer, kronisk bronkitt, pustebesvær, astma og langvarig feber.

 

Luftveissykdommer i byggebransjen


Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): KOLS er karak­terisert ved luftveisobstruksjon som ikke er fullt reversibel. Symptomer inkluderer en kronisk hoste, slimproduksjon og kortpustethet.

Astma: Allergisk reaksjon som forekommer hos noen mennesker når de blir eksponert for stoffer på arbeidsplassen, f.eks trestøv.

Silikose: Silikose er en irreversibel lungesykdom som kan ta år å utvikle. Fine partikler av RCS kan forårsake skade og betennelse i lungene. Over tid kan dette føre til fibrose. Silikose kan være svært invalidis­erende og føre til tidlig død.

Husk! Når støv er i luften, er det ikke bare det støvet som du ser som er problemet. De støvpartiklene du vanligvis ikke kan se med det blotte øye, er de støvpartiklene som er farlige og som kan sette seg dypt ned i lungene.

 

Makita Online