Makita og miljøansvar


Makita tar hensyn til miljøets påvirkning i alle sine ledd, fremfor alt i produksjonen. Det jobbes tungt for å redusere de negative  miljøkonsekvensene i produktets livssyklus - helt fra utvikling til levering og bruk.

Forskning og utvikling

En av Makita store satsinger har vært batteriutviklingen. En forsking og utvikling her som gir både mer langvarige og mer miljøvennlige batterier. Arbeidet her startet for flere år siden, og de gamle batteriene er nå på god vei ut. Blant annet gjelder dette nikkel-kadmium (NiCd) batterier. Makita arbeider for bærekraftige løsninger, ikke bare innenfor batteriutviklingen men i hele produktspekteret. 

Produksjon

Alle Makita fabrikker tar hensyn til å minimere bruk av farlige og skadelige stoffer i produksjonen. Makita oppfylller krav til RoHS (Restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment) og WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiv.

Gjenvinning

Makita har et effektivt resirkuleringsprogram, der formålet er at alle Makitas maskiner og batterier ender opp til gjenvinning. Makita er forpliktet til å ta i mot og resirkulere gamle maskiner på brukerens vegne. Metall og plastdeler kan anvendes på nytt.

CO2

Makita har som mål å tenke på miljøet i sine daglige aktiviteter for å redusere sine karbonutslipp. Makita Corporation har forpliktet seg til de målene for å redusere utslipp av karbondioksid fra hver Makita fabrikk og kontorer rundt om i verden. Disse målene er etablert og en egen gruppe nedsatt internt i Makita som etterstreber at dette oppfylles.

Makita Online