Makita Corporation


Hovedkontor, Anjo, Japan

Med 100 års erfaring, har Makita utviklet produkter og blitt rost for sine maskiner med fremragende ytelse og høy grad av kvalitet.

Makita er en japanske produsenten av elektrisk verktøy og har jobbet globalt i flere tiår med lidenskap for å hjelpe folk å bygge en bedre mer effektive boliger og bygninger, med fokus på sikkerhet og miljø. Makitas mål har vært at Makita skal være en global, sterk merkevare på alle mulige måter. Makita har i dag filialer rundt om i verden og opererer i dag med mer enn 40 datterselskaper på flere kontinenter. Makitas maskiner og tilbehør distribueres over hele verden. I tillegg til fabrikker i Japan, produseres det Makita produkter i USA, Kina, Storbritannia og Romania.

Med langsiktig arbeid og ambisiøse mål har Makita har greid å utvikle et bredt salgsnettverk rundt omkring i verden. Makitas globale salgs-og servicenettverk, samt fabrikker som produserer førsteklasses verktøy for å bygge et viktig fundament for Makita merkevare for utvikling og drift.

 

Forskning og utvikling


Mange av Makitas gode produkter er utviklet i tett samarbeid med brukere, for eksempel snekkere og andre håndverkere. Det da med bakgrunn i ulike krav til elektroverktøy fra land til land, fra kultur til kultur, avhengig av arbeidsmiljø, byggevaner samt en rekke andre faktorer. Makita benytter sitt salgs- og servicenettverk aktivt for å identifisere behov ute i markedet og utvikling av produkter for å imøtekomme de profesjonelle brukerkrav. 

Makitas produktutvikling slutter ikke med bare de grunnleggende funksjoner, men det er også spesielt oppmerksom på helse, miljø og sikkerhet. Makitas FoU tar særlig hensyn til brukeren og dens sikkerhet. Dette gjenspeiles i utforming av produkter og en sikkerhetsfaktorer/HMS. Hovedfokusområder er tema som reduksjon av støv, støy og vibrasjoner. 

Produktutvikling er alltid gjort under hensyn til miljøfaktorer og grønne verdier.

 

Kvalitetssikring


Makita har strenge rutiner for kvalitetskontroll. Dette for å sikre  for å sikre kvaliteten på produktene for å møte alle kunde forventinger. Produktene testet grundig i deres utviklingsstadiet, slik at kun førsteklasses produkter er det som virkelig går ut fra produktlinjen. Makita har sine egne høye standarder for nettopp å oppfylle dette. Blant annet kjøres grundige tester med fokus på sikkerhet, funksjonalitet og bærekraft. Hver maskin testkjøres før det går ut av fabrikkdørene.   

I ettertid følger Makita også nøye med sluttbrukere og deres vaner for å få testet maskiner så mye som mulig.

 

Produksjon


Makita hovedkontor ligger i nærheten av Okazaki anlegget er som er en foregangsfigur for andre Makita fabrikker. Okazaki anlegget utvikler stadig mer effektive og fleksible prosesser, samt produksjonsmetoder. Hovedfilosofien er basert på at et bra verktøy skal bestå av førsteklasses kvalitet og Makita streber etter alltid å være besti i verden på de mest effektive og mest holdbare produkter.

 

 

Salg


Maktias produkter selges via et bredt og profesjonelt forhandlernett. Disse er utvalgt av Makita for å sikre at man er leveringstdyktig og yter god service til sluttkunde. Forhandlernettet følges opp av Makitas eget salgsapparat som sørger for å presentere det nyeste, lære opp de ansatte hos forhandler samt også sluttkunde, slik at man får den beste opplevelse med produktet, for eksempel ved at man ender opp med riktig verktøy til riktig formål.

 

>> For more information, please visit Makita Corporation's global site.

>> Makita datterselskaper worldwide

Makita Online