Makita fabrikkgaranti

Makita spikermaskiner, elektrisk verktøy, batteriverktøy, batterier og ladere har to (2) års garanti fra kjøpsdato.

Makita bensindrevet verktøy har en garanti for hobbybruk på to (2) år, og for yrkes- eller tilsvarende bruk ett (1) år.

Ethvert Makita produkt er omhyggelig sjekket og testet før levering fra fabrikken.

Garantien dekker kun skade som følge av materiell- eller tilvirkningsfeil. Hvis det oppstår problemer, returner HELE verktøyet til en Makita forhandler eller et av Makitas service- og garantiverksteder med KJØPSKVITTERING.

Kostnader som har oppstått hos produsenten i form av manglende kvalitet på utført arbeid eller defekte deler, dekkes av garantien.

Garantien dekker IKKE arbeide utført av ikke-autoriserte verksteder, feil bruk, overbelastning, voldsom håndtering, bruk av ikke godkjent tilbehør, skader påført utenfra, fremmedlegemer i maskinen (vann, støv, partikler osv), feil nettspenning, normal slitasje eller endringer av konstruksjonen.

Reklamasjonsretten avvises dersom maskinen helt eller delvis har blitt adskilt av brukeren.

Relterte sider

Makita Online